BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 317 days 18 hours 40 minutes 21 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 17 days 20 hours 36 minutes 52 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 2 days 15 hours 55 minutes 14 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 99.166 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 99.438 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.787 % uptime

Partner Portal

Uptime 2 days 15 hours 53 minutes 39 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 99.366 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 99.547 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.834 % uptime

Main Web Page

Uptime 5 days 2 hours 27 minutes 51 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 98.999 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.847 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 15 days 12 hours 43 minutes 47 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 2 days 15 hours 56 minutes 43 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 98.978 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 99.554 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.776 % uptime

BxWebManager

Uptime 15 days 12 hours 43 minutes 56 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 6 hours 27 minutes 10 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 99.279 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 99.644 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 99.193 %

Uptime over the past 7 days99.768 % uptime

License Validation

Uptime 199 days 2 hours 8 minutes 58 seconds

Operational

Aug 12, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 13, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 14, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 15, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 16, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 17, 2022
Uptime 100.000 %
Aug 18, 2022
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Ful stopp

Resolved | Mar 07, 2022 | 13:22 GMT+01:00

I drift igjen

+Show history

  • Open | Mar 07, 2022 | 13:15 GMT+01:00

    Vi har problemer med våre skytjenester som for mange kunder betyr full stopp i kommunikasjonen mellom f.eks håndterminaler og ERP systemet

Ustabilitet som påvirker de fleste av våre kunder

Resolved | Nov 29, 2021 | 13:36 GMT+01:00

Vi har for øyeblikket betydelig utfordringer rundt kommunikasjonen til våre skytjenester i Microsoft Azure.
Tilkoblingene er ustabile og påvirker et stort sett av våre norske kunder.
Kunder som har sine servere i utlandet ser ikke ut til å være berørt.

Oppdatert 14:57 - Azure trafikk i Norge via Global Connect har for øyeblikket problemer. Azure trafikk nede. https://downdetector.no/feil-problem/windows-azure/ -https://globalconnect.net/system-status

Oppdatert 16:30 - Trafikken ser ut til å ha stabilisert seg og de fleste kunder har normal drift

Affected components

  • BxAdmin
  • BxWebManager

Azure downtime affacting most of our customers

Resolved | May 20, 2021 | 08:56 GMT+02:00

Azure communication was down approx 5 minutes, around 08:55.
Most customers affected

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

August

Started:
Ended:
Length:
Monitor: BxAdmin

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Partner Portal

Started:
Ended:
Length:
Monitor: BxAdmin

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Help Center

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Status Page powered by Admin Labs