BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 62 days 10 hours 42 minutes 50 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 6 days 15 hours 30 minutes 40 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 59 days 10 hours 16 minutes 20 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 219 days 12 hours 30 minutes 9 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 84 days 4 hours 45 minutes 32 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 265 days 3 hours 14 minutes 39 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 67 days 3 hours 14 minutes 50 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 265 days 3 hours 13 minutes 49 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 75 days 6 hours 9 minutes 32 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 62 days 10 hours 30 minutes 52 seconds

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 142 days 16 hours 8 minutes

Operational

Nov 30, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 01, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 02, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 03, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 04, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 05, 2021
Uptime 100.000 %
Dec 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Ustabilitet som påvirker de fleste av våre kunder

Resolved | Nov 29, 2021 | 13:36 GMT+01:00

Vi har for øyeblikket betydelig utfordringer rundt kommunikasjonen til våre skytjenester i Microsoft Azure.
Tilkoblingene er ustabile og påvirker et stort sett av våre norske kunder.
Kunder som har sine servere i utlandet ser ikke ut til å være berørt.

Oppdatert 14:57 - Azure trafikk i Norge via Global Connect har for øyeblikket problemer. Azure trafikk nede. https://downdetector.no/feil-problem/windows-azure/ -https://globalconnect.net/system-status

Oppdatert 16:30 - Trafikken ser ut til å ha stabilisert seg og de fleste kunder har normal drift

Affected components

  • BxAdmin
  • BxWebManager

Azure downtime affacting most of our customers

Resolved | May 20, 2021 | 08:56 GMT+02:00

Azure communication was down approx 5 minutes, around 08:55.
Most customers affected

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

November

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

October

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Status Page powered by Admin Labs