BxSoftware Status Page

Warnings in some systems

Refreshed

Open incidents

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Open | Feb 20, 2020 | 13:29 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Affected components

  • Visma.Net API

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 36 days 20 hours 40 minutes 4 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 5 days 20 hours 57 minutes 44 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 99.083 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.860 % uptime

TeamCity

Uptime 46 days 5 hours 52 minutes 28 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 36 days 20 hours 40 minutes 37 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 46 days 21 hours 55 minutes 33 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 36 days 20 hours 39 minutes 49 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 46 days 22 hours 7 minutes 36 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 46 days 6 hours 25 minutes 8 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 46 days 21 hours 46 minutes 28 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 46 days 21 hours 43 minutes 34 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 46 days 6 hours 6 minutes 45 seconds

Operational

Feb 20, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 21, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 22, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 23, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 24, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2020
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

No incidents reported.

Outages

February

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Status Page powered by Admin Labs