BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 165 days 22 hours 44 minutes 59 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 3 days 11 hours 23 minutes 8 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 93.688 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.054 % uptime

TeamCity

Uptime 13 days 23 hours 57 minutes 9 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 165 days 22 hours 45 minutes 33 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 24 days 9 hours 36 minutes 6 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 58 days 22 hours 40 minutes 51 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 33 days 10 hours 40 minutes 36 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 93 days 18 hours 28 minutes 46 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 33 days 10 hours 40 minutes 37 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 33 days 10 hours 40 minutes 40 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 93 days 15 hours 38 minutes 5 seconds

Operational

Jun 28, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 29, 2020
Uptime 100.000 %
Jun 30, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 01, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 02, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 03, 2020
Uptime 100.000 %
Jul 04, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

June

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Status Page powered by Admin Labs