BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 152 days 2 hours 1 minute 7 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 11 days 14 hours 49 minutes 30 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 22 days 13 hours 4 minutes 40 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 249 days 5 hours 50 minutes 44 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 7 days 11 hours 37 minutes 33 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 195 days 23 hours 35 minutes 18 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 117 days 10 hours 21 minutes 55 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 195 days 23 hours 35 minutes 26 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 264 days 8 hours 15 minutes 25 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 117 days 10 hours 18 minutes 51 seconds

Operational

Sep 25, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 26, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 27, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 28, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 29, 2023
Uptime 100.000 %
Sep 30, 2023
Uptime 100.000 %
Oct 01, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Ful stopp

Resolved | Mar 07, 2022 | 13:22 GMT+01:00

I drift igjen

+Show history

  • Open | Mar 07, 2022 | 13:15 GMT+01:00

    Vi har problemer med våre skytjenester som for mange kunder betyr full stopp i kommunikasjonen mellom f.eks håndterminaler og ERP systemet

Ustabilitet som påvirker de fleste av våre kunder

Resolved | Nov 29, 2021 | 13:36 GMT+01:00

Vi har for øyeblikket betydelig utfordringer rundt kommunikasjonen til våre skytjenester i Microsoft Azure.
Tilkoblingene er ustabile og påvirker et stort sett av våre norske kunder.
Kunder som har sine servere i utlandet ser ikke ut til å være berørt.

Oppdatert 14:57 - Azure trafikk i Norge via Global Connect har for øyeblikket problemer. Azure trafikk nede. https://downdetector.no/feil-problem/windows-azure/ -https://globalconnect.net/system-status

Oppdatert 16:30 - Trafikken ser ut til å ha stabilisert seg og de fleste kunder har normal drift

Affected components

  • BxAdmin
  • BxWebManager

Azure downtime affacting most of our customers

Resolved | May 20, 2021 | 08:56 GMT+02:00

Azure communication was down approx 5 minutes, around 08:55.
Most customers affected

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

September

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Main Web Page

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Main Web Page

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Main Web Page

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Main Web Page

Status Page powered by Admin Labs

Subscribe to updates

Get email notifications about status page updates.

Thanks for subscribing.

Something went wrong with your email address, please try again.