BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 29 days 16 hours 31 minutes 18 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 101 days 7 hours 27 minutes 31 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 10 days 1 hour 15 minutes 40 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 49 days 18 hours 47 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 95 days 8 hours 45 minutes 9 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 29 days 16 hours 31 minutes 23 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 95 days 8 hours 45 minutes 17 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 336 days 11 hours 9 minutes 17 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 95 days 8 hours 44 minutes 27 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 95 days 8 hours 44 minutes 9 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 122 days 10 hours 31 minutes 48 seconds

Operational

Jun 13, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 14, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 15, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 16, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 17, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 18, 2021
Uptime 100.000 %
Jun 19, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Azure downtime affacting most of our customers

Resolved | May 20, 2021 | 08:56 GMT+02:00

Azure communication was down approx 5 minutes, around 08:55.
Most customers affected

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

June

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

May

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Status Page powered by Admin Labs