BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 32 days 11 hours 14 minutes 53 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 26 days 23 hours 7 minutes 24 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 144 days 17 hours 29 minutes 15 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 129 days 15 hours 4 minutes 29 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 76 days 8 hours 52 minutes 48 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 76 days 8 hours 49 minutes 4 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 144 days 17 hours 35 minutes 52 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 76 days 8 hours 49 minutes 11 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 144 days 17 hours 29 minutes 10 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 20 days 23 hours 21 minutes 50 seconds

Operational

May 29, 2023
Uptime 100.000 %
May 30, 2023
Uptime 100.000 %
May 31, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 01, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 02, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 03, 2023
Uptime 100.000 %
Jun 04, 2023
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Ful stopp

Resolved | Mar 07, 2022 | 13:22 GMT+01:00

I drift igjen

+Show history

  • Open | Mar 07, 2022 | 13:15 GMT+01:00

    Vi har problemer med våre skytjenester som for mange kunder betyr full stopp i kommunikasjonen mellom f.eks håndterminaler og ERP systemet

Ustabilitet som påvirker de fleste av våre kunder

Resolved | Nov 29, 2021 | 13:36 GMT+01:00

Vi har for øyeblikket betydelig utfordringer rundt kommunikasjonen til våre skytjenester i Microsoft Azure.
Tilkoblingene er ustabile og påvirker et stort sett av våre norske kunder.
Kunder som har sine servere i utlandet ser ikke ut til å være berørt.

Oppdatert 14:57 - Azure trafikk i Norge via Global Connect har for øyeblikket problemer. Azure trafikk nede. https://downdetector.no/feil-problem/windows-azure/ -https://globalconnect.net/system-status

Oppdatert 16:30 - Trafikken ser ut til å ha stabilisert seg og de fleste kunder har normal drift

Affected components

  • BxAdmin
  • BxWebManager

Azure downtime affacting most of our customers

Resolved | May 20, 2021 | 08:56 GMT+02:00

Azure communication was down approx 5 minutes, around 08:55.
Most customers affected

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

May

Started:
Ended:
Length:
Monitor: License Validation

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Status Page powered by Admin Labs