BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 21 days 18 hours 38 minutes 30 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 44 days 15 hours 18 minutes 37 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 48 days 5 hours 21 minutes 25 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 459 days 1 hour 14 minutes 7 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 38 days 16 hours 36 minutes 15 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 21 days 18 hours 39 minutes 7 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 38 days 16 hours 36 minutes 22 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 279 days 19 hours 23 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 38 days 16 hours 35 minutes 33 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 38 days 16 hours 35 minutes 15 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 65 days 18 hours 22 minutes 55 seconds

Operational

Apr 17, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 18, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 19, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 20, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 21, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 22, 2021
Uptime 100.000 %
Apr 23, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

April

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: License Validation

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: License Validation

Status Page powered by Admin Labs