BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 66 days 2 hours 5 minutes 30 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 27 days 2 hours 10 minutes 57 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 5 days 3 hours 4 minutes 29 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 99.134 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.874 % uptime

Partner Portal

Uptime 86 days 3 hours 34 minutes 59 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 131 days 18 hours 19 minutes 21 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 131 days 18 hours 19 minutes 28 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 372 days 20 hours 43 minutes 29 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 131 days 18 hours 18 minutes 39 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 131 days 18 hours 18 minutes 21 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 158 days 20 hours 6 minutes

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 9 days 7 hours 12 minutes 50 seconds

Operational

Jul 19, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 20, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 21, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 22, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 23, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 24, 2021
Uptime 100.000 %
Jul 25, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Azure downtime affacting most of our customers

Resolved | May 20, 2021 | 08:56 GMT+02:00

Azure communication was down approx 5 minutes, around 08:55.
Most customers affected

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

July

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Started:
Ended:
Length:
Monitor: License Validation

June

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: TeamCity

Status Page powered by Admin Labs