BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 6 days 36 minutes 31 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 99.598 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.940 % uptime

Visma.Net API

Uptime 57 days 14 hours 2 minutes 52 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 61 days 4 hours 5 minutes 40 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 6 days 36 minutes 7 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 99.586 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.938 % uptime

Main Web Page

Uptime 51 days 15 hours 20 minutes 29 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 6 days 36 minutes 40 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 99.677 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.952 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 51 days 15 hours 20 minutes 37 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 292 days 17 hours 44 minutes 37 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 51 days 15 hours 19 minutes 47 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 51 days 15 hours 19 minutes 29 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 78 days 17 hours 7 minutes 9 seconds

Operational

Apr 30, 2021
Uptime 100.000 %
May 01, 2021
Uptime 100.000 %
May 02, 2021
Uptime 100.000 %
May 03, 2021
Uptime 100.000 %
May 04, 2021
Uptime 100.000 %
May 05, 2021
Uptime 100.000 %
May 06, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

April

Started:
Ended:
Length:
Monitor: License Validation

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Partner Portal

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Cloud API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: License Validation

Status Page powered by Admin Labs