BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 13 days 8 hours 59 minutes 44 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 7 days 22 hours 57 minutes 15 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

TeamCity

Uptime 22 days 6 hours 34 minutes 13 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 406 days 15 hours 50 minutes 47 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 49 days 9 hours 49 minutes 15 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 78 days 10 hours 1 minute 4 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 127 days 12 hours 5 minutes 52 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 227 days 9 hours 37 minutes 1 second

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 127 days 12 hours 5 minutes 53 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 127 days 12 hours 1 minute 54 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 13 days 8 hours 59 minutes 33 seconds

Operational

Feb 24, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 25, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 26, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 27, 2021
Uptime 100.000 %
Feb 28, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 01, 2021
Uptime 100.000 %
Mar 02, 2021
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

February

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Status Page powered by Admin Labs