BxSoftware Status Page

All systems operational

Refreshed

System metrics

Components

Main Web Page ?

Operational

BxAdmin

Operational

BxWebManager

Operational

Visma.Net API ?

Operational

www.bxsoftware.no Test av Visma.Net Visma.Net API

Monitors

Cloud API

Uptime 310 days 6 hours 14 minutes 20 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Visma.Net API

Uptime 1 day 8 hours 15 minutes 26 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 99.618 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days99.945 % uptime

TeamCity

Uptime 69 days 23 hours 23 minutes 19 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Partner Portal

Uptime 310 days 6 hours 14 minutes 52 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page

Uptime 31 days 2 hours 25 minutes 59 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

License Validation

Uptime 203 days 6 hours 10 minutes 11 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Main Web Page Server

Uptime 31 days 2 hours 29 minutes 58 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Help Center

Uptime 131 days 1 minute 7 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxWebManager

Uptime 31 days 2 hours 29 minutes 59 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

BxAdmin

Uptime 31 days 2 hours 26 minutes

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Win CE Cloud Relay

Uptime 237 days 23 hours 7 minutes 23 seconds

Operational

Nov 19, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 20, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 21, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 22, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 23, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 24, 2020
Uptime 100.000 %
Nov 25, 2020
Uptime 100.000 %

Uptime over the past 7 days100 % uptime

Incident history

Varemottak mot Visma.Net fungerer ikke for kunder med partier/batcher/serienummer

Resolved | Mar 01, 2020 | 00:00 GMT+01:00

Visma oppgraderte Visma.Net Financials 19. februar.
Oppgraderingen introduserte en feil som gjør at det ikke er mulig å ta i mot varemottak på mer enn EN varelinje, dersom minst en varelinje bruker allokeringer (partier,batcher,serienummer)

Feilen er rapporter til Visma.net.

Oppdatering 28.02.2020 - Visma har rullet tilbake endring som førte til feil.

Affected components

  • Visma.Net API

Outages

November

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

Started:
Ended:
Length:
Monitor: Visma.Net API

October

Started:
Ended:
Length:
Monitor: BxAdmin

Started:
Ended:
Length:
Monitor: BxWebManager

Status Page powered by Admin Labs